Steun het Toekomstfonds van vzw Eigen Thuis!

De woonvoorziening van vzw Eigen Thuis vertoont, ruim 30 jaar na de oprichting ervan, een aantal normale verouderingsverschijnselen. Strenger wordende wetgeving noodzaakt eveneens aanpassingswerken. En sommige gebreken vergen een drastische aanpak om interventies in de toekomst tot een minimum te kunnen beperken. Een aantal noodzakelijke herstellingswerken hebben een dringend karakter om de veiligheid en het welbevinden van de bewoners te kunnen blijven garanderen.

vzw Eigen Thuis beschikt echter niet over voldoende middelen om dit allemaal te betalen en is dus aangewezen is op externe ondersteuning en op diverse te ontwikkelen financieringsinitiatieven. Deze zijn in volle voorbereiding. Wie onze toekomst nu al wil steunen kan een bedrag storten op de rekening  BE06-74402781-2822. Voor giften vanaf 40 Euro leveren wij een fiscaal attest af.

Om haar steentje bij te dragen organiseert het personeel van Eigen Thuis in de komende maanden tal van activiteiten.

Meer info over de activiteiten van het personeel vind je op de blog van het personeel op www.eigenthuisleeft.be.

home
woonvoorziening
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum