Giften

Het spreekt vanzelf dat de uitbouw van onze dienstverlening veel geld kost. De overheidssubsidie is ontoereikend om de rekeningen met een positief saldo af te sluiten. Vooral voor onderhoud, herstellingen en renovatie van de woonvoorziening, aangepast materiaal zoals baden en tiltoestellen, en voor de Dienst Aangepast Vervoer en de Mobiele Assistentie en Begeleiding is de subsidiëring van de overheid onvoldoende.

Voor giften vanaf 40 Euro kunnen wij een fiscaal attest afleveren.

Stortingen kunnen op rekeningnummer BE06 7440 2781 2822 van VZW Eigen Thuis met vermelding "gift, attest gevraagd".

                                     Hartelijk dank voor uw steun!

home
woonvoorziening
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum