Mobiele Assistentie en Begeleiding

 

Heb je thuis of op verplaatsing nood aan assistentie bij vrijetijdsbesteding? Heb je een vraag naar begeleiding bij een bezoek aan de dokter of het ziekenhuis, bij het winkelen, bij een uitstap of een bezoek aan familie, ...? Dan kan je beroep doen op onze mobiele assistenten die je ook kunnen vervoeren in een aangepaste wagen of minibus en dit tussen 7u en 24u.
De mabe-assistenten leveren assistentie bij Activiteiten van het Dagelijks Leven en werken volgens het assistentieprincipe. Dit betekent dat zij enkel assistentie verlenen op vraag en aanwijzing van de zorgvrager of de hulpverlener of mantelzorger die de zorgvrager gewoonlijk begeleidt.

Voor wie?

Voor personen met een fysieke of mentale beperking, bejaarden, chronisch zieken, ... Thuis of op verplaatsing. Voor wie verder zijn leven zelfstandig wil uitbouwen. Voor wie mobiel wil zijn. Voor wie actief wil blijven.
Voor wie zelfstandig naar de winkel wil om boodschappen te doen. Voor wie een uitstap wil maken: museum, tentoonstelling, theater, bioscoop, restaurant, café, ... Voor wie familie of vrienden wil bezoeken. Voor wie nood heeft aan assistentie bij vrijetijdsbesteding. Voor wie op zoek is naar hulp thuis, voor wie begeleiding wenst bij een doktersbezoek of ziekenhuisafspraak...

Praktisch

Aanvragen gebeuren telefonisch op het nummer 02/270.94.36 of via mail op info@dav-grimbergen.net en dienen minstens een week op voorhand te gebeuren. Tijdens de week is er telefoonpermanentie tussen 9u en 12u en tussen 13u en 16u. Buiten deze uren kan u een boodschap inspreken op het antwoordapparaat.
Voor mensen met een persoonsvolgend budget worden de kosten van de assistentie afgesproken binnen de dienstverleningsovereenkomst. Anderen betalen 2,50 per uur (met een minimum van 2,50), omdat dan andere financieringsbronnen worden aangesproken. Hierdoor is deze dienstverlening enkel beschikbaar voor inwoners van gemeenten waarmee DAV Grimbergen een samenwerkingsovereenkomst heeft.
Verplaatsingskosten worden berekend volgens de tarieven van de Dienst Aangepast Vervoer. Personen met een persoonsvolgend budget worden de kosten afgesproken binnen de dienstverleningsovereenkomst. Deze kunnen opgevraagd worden op hetzelfde telefoonnummer en mailadres
Vragen waaraan wij zelf niet tegemoet kunnen komen, proberen we door te verwijzen naar de juiste instanties. Op die manier kan een beter gecoördineerde samenwerking tussen de verschillende hulpverleners tot stand komen.

Vragen over mobiele assistentie en begeleiding?

DAV - Mobiele Assistentie en Begeleiding
Grimbergsesteenweg 40 - 1850 Grimbergen
info@dav-grimbergen.net
02/270.94.36
www.eigenthuis.be

home
woonvoorziening
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum