WEEK VAN DE PERSONEN MET EEN HANDICAP


Voor de tweede maal wordt in Grimbergen een “Week van de personen met een handicap” georganiseerd onder het motto:

                     EIGEN-AARDIG, EVEN-WAARDIG

 

Het gemeentebestuur vraagt, in samenwerking met het OCMW, het MOT, de muziekacademie, de scholen en diverse Grimbergse instellingen en organisaties -waarbij uiteraard ook Eigen Thuis- ook dit jaar extra aandacht voor de sociale integratie van mensen met beperkingen.

Waarom in Grimbergen? Omdat in onze gemeente, als in weinig andere, een aantal initiatieven gegroeid zijn die zich bijzonder verdienstelijk maken om ook wie met een ernstige belemmering door het leven moet alle kansen op een volwaardig bestaan te helpen garanderen.

Ook dit jaar is de aanleiding: de Internationale dag van de personen met een handicap op 3 december.

Wat staat er op het programma?

Tijdens de OFFICIËLE OPENING op vrijdag 30 november, in de G. Geleynzaal van het gemeentehuis, zullen ervaringsdeskundigen de situatie van personen met een handicap toelichten. Dit jaar wordt de focus gericht op visuele en auditieve handicaps.
“Horen en zien” is meteen het jaarthema dat ook door de Grimbergse scholen extra wordt behandeld. De laureaten van de STICKERWEDSTRIJD rond dit thema worden op 30 november eveneens gehuldigd.
DE TENTOONSTELLING EN DE INTERACTIEVE DEMO- EN INFO- EVENEMENTEN worden bij die gelegenheid officieel opgestart.
Een foto - projectie zal de initiatieven belichten die in het voorbije jaar in het kader van het project “Eigen-aardig, even-waardig” in de Grimbergse scholen, voorzieningen en instellingen werden gerealiseerd.

Ook de ACTIE TOEGANKELIJKHEID georganiseerd met de steun van de middenstandsraad zal niet onbelicht blijven.

De tentoonstelling en de interactieve demo- en info-evenementen zullen heel de duur van de KERSTMARKT, op 8 en 9 december open gesteld worden voor het publiek.

Op woensdagnamiddag 5 december wordt om 14 u in het Fenikshof een FEESTNAMIDDAG georganiseerd waar niet alleen de bewoners van de betrokken voorzieningen worden verwacht maar waar ook het brede publiek welkom is.
PHILIP PIENS brengt er een spetterende show voor groot en klein.

Een “week” als aanloop naar een nieuw jaar waarin wij ons in Grimbergen zorgzaam en verantwoordelijk willen blijven inzetten voor optimale integratiekansen voor iedereen.

Samen maken wij van Grimbergen een 5-sterren- gemeente op het gebied van sociale integratie.

Voor alle bijkomende info en voor inschrijvingen voor de feestnamiddag kan u terecht op de dienst WELZIJN op het gemeentehuis.

home
woonvoorziening
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum