WELKE ACTIVITEITEN BIEDEN WIJ U DE KOMENDE MAANDEN AAN?

-Vrijdag 11 mei optreden van "The Mighty Quiffs" met muziek uit de jaren '50 en '60

-Vrijdag 15 juni optreden van stand-up comedian "Wouter Deprez" (uitverkocht)

-Zaterdag 23 juni TUINFEEST

Een aantal vrienden staken de koppen bij elkaar om het traditionele Buurtfeest van EIGEN THUIS van nu af in een nieuw kleedje te stoppen en er opnieuw een echt buurtfeest van te maken, waarop uiteraard alle belangstellenden van buiten de buurt hartelijk welkom blijven. Potentiële initiatiefnemers van buurtfeesten  uit de onmiddellijke omgeving  sloten zich alvast graag aan bij dit initiatief.

EIGEN THUIS VZW, in samenwerking met

· Den Diepen Boomgaard

· de Grimbergse afdelingen van
          KVLV, KWB, MARKANT, NEOS, OKRA en VAKANTIEGENOEGENS
          en vele buurtbewoners

nodigt u van harte uit op een spetterend TUINFEEST op zaterdag 23 juni 2007 in en rond de voorziening van Eigen Thuis, Schildpadstraat/Beukendreef te Grimbergen.

Programma

13 u - 17 u.  

· GROTE ROMMELMARKT in de groene zone vóór de gebouwen van Eigen Thuis (kant: Beukendreef) met extra aandacht voor kinderen en jongeren.

· BUURTCAFE

Muzikaal opgeluisterd door:

- de Gemeentelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans (13.30 u)
- de KM Rochusvrienden uit Beigem (ca. 15 u)
- de muziekgroep OPNUUT uit Humbeek (ca. 16.30 u)

DEN DIEPEN BOOMGAARD zorgt voor snacks en ander lekkers

 · In het centrum zelf stellen plaatselijke kunstenaars hun werken ten toon; zijn er demonstraties van klantklossen en organiseert OKRA een Crea- beurs

· De kinderen kunnen terecht in de speeltuin


16.30 u

· Vakantiegenoegens verkent met liefhebbers de weiden en velden in de buurt tijdens een APERITIEFWANDELING

18 u
· eerste ronde van de GROTE BARBECUE

20 u
· tweede ronde van de GROTE BARBECUE

Tijdens de barbecue zorgt OPNUUT voor een leuke muzikale omkadering.

Het buurtcafé blijft permanent open als aperitiefbar en voor 'afzakkertjes' na de maaltijd.

 

NIEUWS VAN HET AANGEPAST VERVOER

· Op 15 december werden wij in kennis gesteld van de mededeling aan de Vlaamse Regering betreffende vervoer voor personen met mobiliteitsbeperkingen in Vlaanderen. Hierbij werd de noodzaak van DEUR AAN DEUR VERVOER eindelijk tenvolle erkend en zou het AANGEPAST VERVOER in feite hervormd worden tot AANGEPAST OPENBAAR VERVOER (AOV) en AANGEPAST AANVULLEND VERVOER (AAV) voor wanneer het aangepast openbaar vervoer niet ter beschikking of niet bruikbaar is.

· Toch hebben wij heel wat bedenkingen bij het proefproject dat in de nota wordt voorgesteld. Ondertussen is ook duidelijk geworden dat de gehandicapten en mindermobielen de rekening zullen moeten betalen. Voor verplaatsingen die buiten afgebakende bestemmingen liggen zal nl de marktprijs (of taxitarief) moeten betaald worden. Elke nieuwe regeling dient echter te verbeteren, zonder het bestaande in te krimpen of onbetaalbaar te maken - dit is een essentieel principe waarop personen met mobiliteitsbeperkingen niet kunnen tekortgedaan worden.

· Vandaar dat ODAV gestart is met een petitie (aan te vragen in Eigen Thuis). Op 24 mei zal actie gevoerd worden voor BETAALBAAR VERVOER en zullen de dan al verzamelde handtekeningen worden overhandigd aan de verantwoordelijke ministers.

· Ondertussen heeft de DAV-Grimbergen met 14 van de 35 gemeenten van van het arrondissement Halle - Vilvoorde een vorm van samenwerking inzake Aangepast Vervoer. We mochten recent nog een financiële overeenkomst afsluiten met de gemeente Drogenbos.

 

home
woonvoorziening
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum