ACTIVITEITEN

>Wat biedt ons ONTMOETINGSCENTRUM u aan de volgende maanden?

- Vrijdag 13 oktober om 20u: de traditionele BLUES NIGHT met THE GENERALS JACK en HOWLIN' BILL & HIS BLUES CIRCUS

- Vrijdag 17 november om 20u: optredens van LANDFILL, het Brabantse DEUS, en van MINT, de revelatie van 2006 in de Belgische rockscene.

- Vrijdag 22 december om 20u: Stand-up comedian BERT KRUISMANS met een “try-out” van zijn nieuwe show

Reserveer tijdig uw plaatsen via het ET- secretariaat op het nummer 02/269.60.66

> 3 TOT 9 DECEMBER: “EIGEN-AARDIG, EVEN-WAARDIG”, week van de personen met een handicap in samenwerking met de gemeente Grimbergen en de Grimbergse welzijnsvoorzieningen. Het programma wordt kortelings bekend gemaakt op www.grimbergen.be

ODAV-NIEUWS

- De ministers Vervotte, Van Brempt en Leterme hadden ons laten weten dat “Voor de ontwikkeling van een geïntegreerd kader inzake Aangepast Vervoer in eerste fase zal gewerkt worden met de bevoegde administraties, de provincies en de gemeenten. Vervolgens zouden zij de voorstellen toetsen aan het werkveld in de loop van juli-augustus 2006”. Ondertussen heeft de administratie van minister Van Brempt een nota uitgewerkt met een toekomstvisie en een toekomstregeling en werden er ook begrotingsfiches ingediend voor 2007. Van zodra er uitsluitsel is met betrekking tot de begroting 2007 zal er een “Ronde Tafel “ worden georganiseerd met alle betrokkenen. De continuïteit van de Diensten voor Aangepast Vervoer zal in ieder geval verzekerd worden.

- Met betrekking tot de samenwerking met de Vlaams-Brabantse gemeenten hebben we ondertussen ook een samenwerkingsovereenkomst kunnen afsluiten met de gemeente Kapelle-op-den-Bos. Ook zij hebben er zich toe verbonden 0,15 Euro per inwoner per jaar te betalen voor de organisatie van Aangepast Vervoer op hun grondgebied.

- De Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft op 6 juli ll. beslist om de DAV Grimbergen nogmaals een subsidie toe te kennen van 74.400 Euro, dit als financiële steun in de loonkosten van de chauffeurs en de aankoop van een aangepast busje in het kader van een gebiedsdekkend Aangepast Vervoer in Vlaams Brabant

home
woonvoorziening
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum