Werking

Globale zorgondersteuning staat voor zorg voor de totale persoon, in al zijn levensdomeinen: gezondheid en psychisch welbevinden, wonen en leven, zelfredzaamheid, dagbesteding, sociaal netwerk en zingeving.
Voor elke zorgvraag proberen we een antwoord te bieden binnen één van onze vier ondersteuningspakketten: intensieve woonondersteuning, dagondersteuning, logeren of mobiele assistentie en begeleiding (Mabe). Onze dienst aangepast vervoer (DAV) biedt antwoord op vragen rond mobiliteit.

 NIEUW: DAGONDERSTEUNING IN EIGEN THUIS
Welkom alle weekdagen tussen 8u00 en 17u30!

Gezondheid en psychisch welbevinden
Op weekdagen tussen 9u00 en 16u00  staan assistenten klaar voor ondersteuning bij voeding/maaltijden, verzorging en toilet. De nodige hef- en tilprotocols worden opgemaakt
We maken samen je zorgplan op. Hier bekijken we samen wat je noden zijn op de verschillende levensdomeinen.0
De medewerker dagondersteuning volgt mee je gezondheid, verzorging en hygiëne op.
Je kan bij ons terecht voor advies rond hulpmiddelen.
Sociaal netwerk
Bij je de medewerker dagondersteuning kan je terecht om je te ondersteunen in het onderhouden van contacten met je familie en vrienden
Dagbesteding
In dagondersteuning kan je deelnemen of assistentie krijgen bij dagdagelijkse activiteiten.
Doe je graag aan bloemschikken, is tekenen voor jou een passie, luister je liever de hele dag naar muziek op je studio,...?
Bij onze dienst Tijdsbesteding en begeleiding kan je terecht voor ondersteuning bij individuele activiteiten. Daarnaast organiseren we op regelmatige basis ook gemeenschappelijke activiteiten, zowel intern als extern.
Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid van onze cliënten respecteren en stimuleren is één van de kernwaarden van Eigen Thuis.
Zingeving
Voor de uitbouw van de zorg vertrekken we vanuit de zelfregie van de gebruiker. Dit is een andere belangrijke kernwaarde van Eigen Thuis.
Wonen en leven
Hierbij hebben we aandacht voor het individu on het gemeenschappelijk aanbod.
Woonomgeving
Je vindt een plek in onze living. TV en internet zijn ter beschikking alsook een relaxzetel. In de rustruimte voorzien we een hoog/laag bed en omgevingsbediening (oproepsysteem en deur). Voor een veilige transfer worden hulpmiddelen gebruikt.
Elke dag voorzien onze medewerkers van de keuken twee verse maaltijden: het ontbijt en een warm middagmaal. Indien je een dieet volgt voorzien we een aangepaste dieetmaaltijd. Voor vervangvoeding zoals sondevoeding of bijvoedingen wordt je bijgestaan door je individuele begeleider.

In de woonvoorziening van Eigen Thuis krijgen 30 personen met een zwaar motorische handicap de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk hun leven uit te bouwen.

De bewoners wonen er in een individuele studio die zij naar eigen smaak inrichten. Er is 24 uur op 24 individuele ADL-assistentie beschikbaar voor hulp in en rond de studio. Voor hulp van huishoudelijke aard wordt individuele huishoudelijke assistentie (gezinshulp) aangeboden. De maaltijden worden hoofdzakelijk gemeenschappelijk gebruikt.

Zelfbeschikking en zelfbepaling, privacy en individuele verantwoordelijkheid worden zo maximaal mogelijk nagestreefd. Elke bewoner is dus vrij om te bepalen hoe hij zijn leven vorm en inhoud wil geven. Dit betekent dat de werking van Eigen Thuis niet gericht is op het bevorderen van het groepsleven en het samenleven van bewoners. Het accent ligt op individuele, persoonsgerichte dienstverlening.

Eén studio wordt voorbehouden voor personen met een handicap die voor een korte periode in Eigen Thuis willen verblijven om Eigen Thuis te leren kennen en vice versa, of voor tijdelijke (nood)opvang.

De Sociale Dienst, de diensten Individuele Begeleiding en Tijdsbesteding, Hulpmiddelen en Aanpassingen en staan als service ter beschikking van de bewoners van Eigen Thuis. Personen met een handicap van Grimbergen en omgeving kunnen ook vragen met betrekking tot hun handicap voorleggen aan de sociale dienst en aan de dienst Hulmiddelen en Aanpassingen.

home
woonvoorziening
doelgroep
werking
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum