Werking

In de woonvoorziening van Eigen Thuis krijgen 30 personen met een zwaar motorische handicap de mogelijkheid om zo zelfstandig mogelijk hun leven uit te bouwen.

De bewoners wonen er in een individuele studio die zij naar eigen smaak inrichten. Er is 24 uur op 24 individuele ADL-assistentie beschikbaar voor hulp in en rond de studio. Voor hulp van huishoudelijke aard wordt individuele huishoudelijke assistentie (gezinshulp) aangeboden. De maaltijden worden hoofdzakelijk gemeenschappelijk gebruikt.

Zelfbeschikking en zelfbepaling, privacy en individuele verantwoordelijkheid worden zo maximaal mogelijk nagestreefd. Elke bewoner is dus vrij om te bepalen hoe hij zijn leven vorm en inhoud wil geven. Dit betekent dat de werking van Eigen Thuis niet gericht is op het bevorderen van het groepsleven en het samenleven van bewoners. Het accent ligt op individuele, persoonsgerichte dienstverlening.

Eén studio wordt voorbehouden voor personen met een handicap die voor een korte periode in Eigen Thuis willen verblijven om Eigen Thuis te leren kennen en vice versa, of voor tijdelijke (nood)opvang.

De Sociale Dienst, de diensten Individuele Begeleiding en Tijdsbesteding, Hulpmiddelen en Aanpassingen en staan als service ter beschikking van de bewoners van Eigen Thuis. Personen met een handicap van Grimbergen en omgeving kunnen ook vragen met betrekking tot hun handicap voorleggen aan de sociale dienst en aan de dienst Hulmiddelen en Aanpassingen.

home
woonvoorziening
doelgroep
werking
aangepast vervoer
mobiele assistentie
giften
nieuws
vacatures - nieuws
activiteiten
contact
ontmoetingscentrum