Activiteitenverslag 2016

Activiteitenverslag 2016 29 november 2017

Voorwoord door onze voorzitter Kurt Waeben.

Reeds enkele jaren geven we aan dat de sector van personen met een beperking in een veranderingstraject zit. In 2016 werd het meer dan duidelijk dat in de loop van het jaar de eindspurt werd ingezet.

We gingen in 2015 van Tehuis Niet Werkenden, naar een organisatie met een Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM), naar in 2016 Vergunde Aanbieder om in 2017 effectief te starten met de Persoonsvolgende Financiering (PVF). Al deze wijzigingen hebben een impact op de financieringsstromen maar geven ons als organisatie de mogelijkheid om ruimer te werken dan ons oorspronkelijk aanbod.

De Raad van bestuur besliste om in 2017 te starten met het aanbod Dagondersteuning, een eerste stap die personen met een beperking zetten wanneer het thuis wonen geen voldoende veiligheid meer geeft. Daarnaast nam de Raad het engagement om te onderzoeken of we de noodzakelijke nieuwbouw kunnen realiseren met eigen middelen. De opdracht om een financiële haalbaarheidsstudie op te maken werd uitbesteed aan een gespecialiseerde organisatie.

Naast de activiteiten waarin we de toekomst bepalen van de organisatie heeft Eigen Thuis een sterk team om de dagdagelijkse zorgen aan de bewoners in de woonvoorziening aan te bieden en  dagdagelijks kwaliteitsvolle vervoersritten voor personen met mobiliteitsproblemen te organiseren.

In dit activiteitenverslag vindt u met tekst en beeld een overzicht van de verschillende activiteiten die door de medewerkers van Eigen Thuis of externen worden georganiseerd.

 

Lees het nu!

Aanstaande evenementen

 

Vind ons op Facebook