Coronavirus COVID-19

Coronavirus COVID-19 13 maart 2020

Eigen Thuis / Grimbergen - 13 maart 2020

Het VAPH neemt bijkomende maatregelen om de verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan. Deze maatregelen gelden tot nader order.

  • Er is een algemeen bezoekverbod. Eigen Thuis is enkel toegankelijk voor de gebruikers, het personeel, externe zorgverstrekkers, stagiairs en geregistreerde vrijwilligers (die instaan voor essentiële taken aan de bewonersgroep).
  • Omdat het risico op besmetting bij transfers en contact met anderen groot zijn, start een uitgaansverbod voor de bewoners
  • De externe gebruikers van de dagondersteuning waar men zelf kan instaan voor de opvang, dienen thuis te worden opgevangen. Idem voor gebruikers van het kortverblijf.
  • Activiteiten buiten de voorziening kunnen niet doorgaan en worden uitgesteld. Het aanbod dagondersteuning in Eigen Thuis wordt aangevuld in functie van de vragen en noden van bewoners.

Deze maatregelen hebben een grote impact op ieders dagelijkse leven en op de werking van Eigen Thuis.

Om onze bewoners en gebruikers te beschermen, vragen we met aandrang aan iedereen om deze maatregelen te respecteren.

Wij volgen de richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid en het VAPH op de voet. Nieuwe informatie zullen we zo snel mogelijk communiceren via onze website en Facebook.

Aanstaande evenementen

Er zijn geen komende evenementen

 

Vind ons op Facebook