Legaten

Door vzw Eigen Thuis een financieel duwtje in de rug te geven, o.m. via een duolegaat, kan de sociale integratie van onze gebruikers blijvend ondersteund worden, ook als je er niet meer bent.

Het duolegaat is een wettelijke methode om een deel van uw erfenis aan vzw Eigen Thuis na te laten en tegelijkertijd een groter bedrag naar uw erfgenamen te laten gaan door hen vrij te stellen van successierechten. Voor diegenen die hun erfenis willen overlaten aan ergenamen zonder familieband is het zelfs het middel bij uitstek! Deze erfgenamen worden immers belast tegen het ’tarief vreemden’, wat zeer hoog ligt. Voor alleenstaanden die alleen erfgenamen in zijlijn hebben (broers, zussen, neven, nichten, …) kan het duolegaat voordelig zijn vanaf een bepaald bedrag.

Een duolegaat moet aan twee voorwaarden voldoen:

  • je stelt een testament op
  • je geeft een legaat ten voordele van één of meerdere personen (X)
  • je geeft een tweede legaat ten voordele van een vzw, die dan verplicht is alle successierechten te betalen (Y)

Het voordeel van een duolegaat ligt in het verschil in successierechtrechten die een privépersoon (tot 65%) t.o.v. een vzw (8,8% in Vlaanderen en Wallonië, 12,5% in Brussel). Hoe hoog de successierechten liggen hangt af van het bedrag van de erfenis en de graad van verwantschap. De techniek van duolegaat kan het dus mogelijk maken om tegelijk uw erfgenamen en een vzw te bevoordelen.

Met vragen kan u steeds bij ons terecht. Uiteraard kan ook een notaris u hierin adviseren (www.notaris.be).

  •  

Ik heb alles met mijn familie besproken en samen met de notaris geregeld.
Ik weet dat deze keuze zowel mijn kinderen als Eigen Thuis ten goede zal komen en dat stelt me gerust.

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook