Legaten

Neem een duo-legaat op in je testament.

Het blijft mogelijk om een duolegaat in een testament op te nemen, maar het is sinds juli 2021 niet meer mogelijk om daarmee de belastingfactuur van uw particuliere begunstigden te drukken.

Daarom heeft de Vlaamse regering beslist dat liefdadigheidsinstellingen vanaf 1 juli 2021 nul komma nul erfbelasting moeten betalen als je hen iets nalaat via je testament. Idem dito overigens als je bij leven een schenking doet voor het goede doel: de liefdadigheidinstelling zal 0% schenkbelasting verschuldigd zijn. “In de hoop dat dat zal helpen om het verlies van de duolegaten te compenseren.” Deze tekst staat als uitleg bij in het regeerakkoord 2019-2024: klik hier.

Maak gebruik van de erfbelasting.

In Vlaanderen zijn sinds 1 juli 2021 de tarieven in de schenkbelasting en de erfbelasting voor giften aan goede doelen verlaagd naar 0%.

Meer info: klik hier.

Als erflater kunt u in uw testament ook een legaat maken aan vzw’s (zoals een vzw met een liefdadig doel), overheden en hun openbare instellingen, openbare centra voor maatschappelijk welzijn, ziekenfondsen, beroepsverenigingen, private stichtingen of stichtingen van openbaar nut.

Op deze legaten is momenteel een verlaagd tarief van 8,5% van toepassing, ongeacht de waarde van het legaat.

Dit verlaagde tarief is ook van toepassing op legaten aan vzw’s, overheden, enz. .. die opgericht zijn volgens en onderworpen zijn aan de wetgeving van een andere staat van de Europese Economische Ruimte, en die bovendien hun statutaire zetel, hun hoofdbestuur of hun hoofdvestiging binnen de Europese Economische Ruimte hebben.

Met vragen kan u steeds bij ons terecht. Uiteraard kan ook een notaris u hierin adviseren (www.notaris.be).

  •  

Ik heb alles met mijn familie besproken en samen met de notaris geregeld.
Ik weet dat deze keuze zowel mijn kinderen als Eigen Thuis ten goede zal komen en dat stelt me gerust.

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook