Wie zijn we

Eigen Thuis vzw is een organisatie in Grimbergen die ondersteuning biedt op maat van personen met een beperking of chronische ziekte. Eigen Thuis is erkend als vergunde zorgaanbieder door het VAPH. Onze visie en waarden staan voorop in alle elementen van onze werking: inleving, zelfbepaling en respect.

Globale zorgondersteuning staat voor zorg voor de totale persoon, in al zijn levensdomeinen: gezondheid en psychisch welbevinden, wonen en leven, zelfredzaamheid, dagbesteding, sociaal netwerk en zingeving.
Voor elke zorgvraag proberen we een antwoord te bieden binnen één van onze vier ondersteuningspakketten: intensieve woonondersteuning, dagondersteuning, logeren of mobiele assistentie en begeleiding (Mabe). Onze dienst aangepast vervoer (DAV) biedt antwoord op vragen rond mobiliteit.

  •  

Zelfbeschikking en zelfbepaling, respect, privacy,
dienstverlening op maat, overleg en integratie.

Vertrekken vanuit zes levensdomeinen.

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook