Historiek

VZW Eigen Thuis is in 1975 opgericht en heeft zich steeds geprofileerd als een centrum voor integratie van personen met een handicap. Om deze sociale integratie te bevorderen heeft Eigen Thuis in de loop der jaren diverse activiteiten ontwikkeld.

In 1980 is gestart met een gemeenschappelijke Woonvoorziening voor 30 volwassen personen met een zware motorische handicap. Een studio werd steeds vrij gehouden voor kennismaking met Eigen Thuis en Logeren.

In 1982 werd er gestart met de Dienst Aangepast Vervoer die ondertussen vervoer van deur tot deur verzorgt voor de bewoners, en voor alle personen met beperkte mobiliteit van het arrondissement Halle-Vilvoorde.

Ook in 1982 is begonnen met de uitbouw van het Toegankelijkheidsproject, dat bezig is met sensibilisering rond de toegankelijkheidsproblematiek voor personen met een motorische handicap, met de toegankelijkheid van de woonomgeving van de bewoners van VZW Eigen Thuis, en de toegankelijkheid in heel Grimbergen.

Vanaf 1984 is het Ontmoetingscentrum actief bezig met de organisatie van socio-culturele activiteiten, die open staan voor een breder publiek.

In 1989 is de Mobiele Assistentie en Begeleidingseenheid opgericht. Deze dienst verleent assistentie en/of begeleiding aan personen met een handicap, zieken en bejaarden, voornamelijk buiten hun woonomgeving.

Sinds september 2017 zijn we gestart met Dagondersteuning! Personen met een beperking die nood hebben aan ondersteuning of gezelschap overdag zijn alle dagen welkom tussen 8u00 en 17u30. In het najaar van 2020 zijn we gestart met dagondersteuning op verplaatsing voor een groep jongeren van Windkracht Zemst en dit ondertussen voor 4 dagen per week.

Na acht jaar samenwerking werd in 2023 de fusie van Eigen Thuis VZW met Zonnestraal VZW en VZW De Valier een feit onder de naam Havinet, wat staat voor Halle-Vilvoorde Netwerk. Door de krachten te bundelen willen we de ondersteuning die we bieden nog kwaliteitsvoller en inclusiever maken. Respect voor de eigenheid van de individuele organisaties blijft wel centraal staan. Dat laat ons toe kleinschalig te blijven werken en maximaal aandacht te hebben voor de individuele behoeften van gebruikers, in overleg met familie en netwerk.

  •  

Van vroeger tot nu!

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook