Dagondersteuning

Heb je overdag nood aan ondersteuning bij dagelijkse activiteiten, wil je in gezelschap een aantal huislijke taken uitvoeren, neem je graag deel aan een uitstap of georganiseerde tijdsbestedingsactiviteit? Dan kan je tijdens van maandag tot vrijdag tussen 8u00 en 17u00 terecht in onze dagondersteuning. Het uitgangspunt van onze dagondersteuning is het nastreven van “normaliteit”. We geven geen therapie en er worden ook geen werkactiviteiten aangeboden. We gaan wel doelgericht tewerk, waarbij we focussen op wat je kan en op je leven van alledag.

Activiteiten

Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gewone dagdagelijkse activiteiten aan te bieden. Wie wil kan ook gewoon rustig genieten van het sociale gebeuren in de gezamelijke ruimte en aansluiten bij het sociale leven van alledag van de bewoners in Eigen Thuis. De activiteiten waaraan je kan deelnemen worden georganiseerd door de reeds bestaande diensten tijdsbesteding en begeleiding Activiteiten buitenhuis zijn ook mogelijk. De verzorgende taken worden opgenomen door de huidige ploeg ADL-assistenten die ook instaat voor de verzorging van de bewoners in de woonvoorziening. Er is een aparte ruimte voorzien voor verzorging of voor wie overdag moet rusten. Wie wil kan ook een eigen therapeut laten langs komen in Eigen Thuis (kinesist,…)

Praktisch

  • Van maandag tot vrijdag.
  • Volle dagen of halve dagen zijn mogelijk, ook meerdere dagen per week.
  • Aankomen doe je tussen 8u00 en 10u00 of tussen 12u00 en 13u30.
  • Vertrek kan tussen 12u00 en 13u00 en tussen 16u00 17u30.
  • Voor vervoer kan je beroep doen op onze Dienst Aangepast Vervoer (DAV)
Vragen over dagondersteuning?
Met vragen kan je terecht bij ons onthaal (02/269.60.06 of via info@eigenthuis.be). Wij verwijzen je graag door naar de sociale dienst/dienst begeleiding.
Info over de open plaatsen vind je onder de gebruikersinfo ‘Nood aan zorg’.
Problemen met vervoer?
Neem contact op met onze Dienst Aangepast Vervoer (02/270.94.36 of via info@dav-grimbergen.net).

 

Kobe vertelt...

Mijn naam is Kobe en ik ben 21 jaar. Ik heb tot hiertoe school gelopen. Tijdens de week verbleef ik in een MPC (internaat). Nu woon ik thuis bij mijn ouders en zus. Mijn zus gaat naar de Hoge School en mijn ouders werken voltijds. Ik heb een licht mentale beperking en ik wil net al mijn ouders en zus 's avonds thuiskomen met het idee dat de voorbije dag betekenisvol geweest is. Ik ben goed in contacten leggen en houd van werken in de tuin en in de keuken. Misschien kan ik andere gebruikers wel helpen tijdens de dagondersteuning omdat ik zelf geen motorische problemen heb.

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook