Kwaliteitsbeleid

Eigen Thuis draagt kwalitatieve dienstverlening hoog in het vaandel. Dit is een taak van iedereen en een werk van alledag. Hoe wij dit concreet invullen is terug te vinden in ons Kwaliteitshandboek.

Het kwaliteitshandboek is een document waarin het kwaliteitsbeleid en het kwaliteitssysteem met de uitgewerkte procedures van Eigen Thuis vzw terug te vinden zijn. Daarnaast staat beschreven hoe Eigen Thuis haar processen, structuren en resultaten bewaakt, evalueert en voortdurend verbetert. Alle documenten van ons kwaliteitshandboek zijn ter inzage.

Inhoud

1. Structuur van het handboek
2. De beschrijving van het aanbod van de voorziening
3. Missie, visie, waarden, doelstellingen, strategie en geschreven referentiekader
4. Kwaliteitssysteem
4.1. Organisatiestructuur
4.2. Overzicht en werking van de interne overlegorganen
4.3. Deelname aan externe overlegorganen
4.4. Het inzetten van de middelen
4.5. Het beheren van de documenten van het kwaliteitshandboek
4.6. De gebruikersgerichte processen
4.6.1. De intake
4.6.2. Het opstellen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van de individuele dienstverleningsovereenkomst
4.6.3. Het beëindigen van de ondersteuning
4.6.4. Het organiseren van het collectief overleg met de gebruikers
4.6.5. Het afhandelen van klachten van gebruikers
4.6.6. Het voorkomen, detecteren van en gepast reageren op grensoverschrijdend gedrag t.a.v. gebruikers
4.6.7. Tijdelijke afzondering en vrijheidsbeperkende maatregelen
4.7. De organisatiegerichte processen
4.7.1. Het selecteren en aanwerven van personeel
4.7.2. Het vormen, trainen en opleiden van het personeel
4.7.3. Het ondersteunen en evalueren van het personeel
5. De zelfevaluatie

  •  

Kwaliteit is geen toneel. Het is een gewoonte.
(Aristoteles)

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook