Persoonsvolgende Financiering (PVF)

Wat is PVF?

Persoonsvolgende Financiering (PVF) is een nieuwe manier om ondersteuning aan mensen met een handicap te organiseren en te betalen. Minister Van Deurzen heeft in zijn Perspectief 2020 beslist dat de ondersteuning aan personen met een handicap vraaggestuurd georganiseerd moet worden in plaats van aanbodgestuurd. De budgetten voor zorg gaan dus niet meer naar de voorzieningen of diensten maar rechtstreeks naar de persoon met de handicap zelf. Dus niet het dagcentrum krijgt geld van de overheid, maar de gebruiker die naar het dagcentrum gaat krijgt een budget. Met dit Persoonsvolgend Budget kan de persoon met een handicap zijn ondersteuning zelf betalen. Hierdoor heeft hij meer keuzevrijheid, hij kan zelf bepalen hoe hij zijn ondersteuning zal organiseren. Soms wil je je zorg thuis organiseren, soms kies je voor een voorziening. Met de Persoonsvolgende Financiering kan je beide makkelijk combineren of vlotter overschakelen tussen beiden.

Let wel voorlopig geldt dit enkel voor personen met een handicap die meerderjarig zijn. Voor minderjarigen gelden nog de oude regels!

De Persoonsvolgende Financiering (PVF) bestaat uit twee delen, ook twee ’trappen’ genoemd.

Trap 1 – het Basisondersteuningsbudget (BOB) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH)

Trap 2 – het Persoonsvolgend Budget (PVB)

Trap1: Het Basisondersteuningsbudget (BOB) en Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH), wil op een snelle manier zonder wachtlijst of procedures ondersteuning bieden aan mensen met een beperkte ondersteuningsvraag.

Trap 2: Het Persoonsvolgend Budget (PVB), biedt grotere financiële ondersteuning aan mensen met een grote ondersteuningsvraag, maar heeft ook meer procedures en regels.

 

Voor wie?

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een budget op maat waarmee u zorg en ondersteuning kunt inkopen binnen uw eigen netwerk, bij vrijwilligers, individuele begeleiders, professionele zorgverleners en bij door het VAPH vergunde zorgaanbieders. Een persoonsvolgend budget moet u aanvragen. Het persoonsvolgend budget is bedoeld voor meerderjarige personen die door hun handicap intensieve of frequente ondersteuning nodig hebben. De hoogte van het budget hangt af van uw noden en vragen.

 

Welke ondersteuning?

WoonondersteuningLogeren (woonondersteuning kort), DagondersteuningIndividuele en praktische ondersteuning (aangepast vervoer en MaBe).

Vragen over PVF?

Met vragen kan je terecht bij ons onthaal (02/269.60.06 of via info@eigenthuis.be ). Wij verwijzen je graag door naar de sociale dienst/dienst begeleiding. Meer info vind je ook op de website van het VAPH.

  •  

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook