Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)

Wat is RTH?

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is een vorm van ondersteuning die je kan krijgen, zonder dat je over een erkenning van het VAPH beschikt. Je hoeft hiervoor dus geen aanvraag bij het VAPH in te dienen. Een vermoeden van beperking volstaat om ondersteuning te krijgen van Eigen Thuis.

Dag- en woonondersteuning, mobiele en ambulante ondersteuning kunnen binnen RTH  gecombineerd worden en dit tot het door regelgeving vastgestelde maximum aantal dagen en begeleidingen per jaar. Het is mogelijk dat desondanks de inspanningen van RTH een persoon nood heeft aan extra ondersteuning of middelen. Daarvoor kan hij een aanvraag doen bij het VAPH voor een erkenning die toegang geeft tot een basisondersteuningsbudget (BOB) of een Persoonsvolgend  Budget (PVF).

Voor wie?

RTH is beschikbaar voor minderjarigen als volwassenen. Veel personen met een beperking hebben maar af en toe nood aan ondersteuning. Met beperkte hulp kunnen mensen vaak een zelfstandiger leven leiden. Bovendien zorgt deze ondersteuning ervoor dat mantelzorgers even minder belast worden. RTH is laagdrempelig, vraaggestuurd en flexibel. Op deze wijze kunnen mensen aan de maatschappij blijven participeren, zonder te moeten grijpen naar duurdere, intensievere vormen van zorg en ondersteuning. Wie nood heeft aan extra ondersteuning of middelen kan hij een aanvraag doen bij het VAPH voor een erkenning die toegang geeft tot een basisondersteuningsbudget (BOB) of een persoonsvolgend  budget (PVB).

Welke ondersteuning?

Logeren (woonondersteuning kort), dagondersteuningindividuele en praktische ondersteuning.

Vragen over RTH?

Met vragen kan je terecht bij ons onthaal (02/269.60.06 of via eigenthuis.info@havinet.be ). Wij verwijzen je graag door naar de sociale dienst/dienst begeleiding. Meer info vind je ook op de website van het VAPH.

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook