Missie en visie

Missie

Eigen Thuis wil op een flexibele manier antwoord bieden op zorgnoden om zo bij te dragen tot ieders levenskwaliteit, rekening houdend met de eigenheid van elk individu.

 

Visie

We hebben oog voor de persoon in al zijn facetten: wonen en leven, dagbesteding, lichamelijk en mentaal welbevinden, zelfredzaamheid, sociaal netwerk, zingeving.
Iedereen heeft zijn plek in de samenleving. Daarom stimuleren we maatschappelijke integratie.
Iedereen heeft recht op een thuisgevoel. Daarom bieden we zorg aan in een warme sfeer.
We vinden open en heldere communicatie met de gebruiker en zijn netwerk erg belangrijk.
Eigen Thuis is een aangename werkplek, waar elke medewerker en vrijwilliger zijn competenties kan inzetten en zichzelf kan ontplooien.
We voeren een gedragen beleid. Daarom betrekken we onze medewerkers, gebruikers en derden in onze overlegstructuren.
Elke dag zetten we onze middelen optimaal in om een kwalitatieve dienstverlening te garanderen.
We voeren een duurzaam beleid met oog voor ieders veiligheid en gedrevenheid.

 

Waarden 

INLEVING
We zorgen voor een warm en duidelijk onthaal voor gebruikers en personeel.
We gaan met elkaar om in wederzijds vertrouwen.
We voelen ons betrokken.
We luisteren naar wat iemand belangrijk vindt en waarom.
We verplaatsen ons in iemands gedachten en proberen te begrijpen wat de ander voelt.

ZELFBEPALING
Binnen de mogelijkheden van de organisatie houden we rekening met de keuzevrijheid en de wensen van het individu.
We vertrekken vanuit ieders eigen kunnen. We ondersteunen iedereen om zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
We stimuleren het individu om niet alleen kenbaar te maken wat hij wil, maar ook hoe hij het wil.
We respecteren ieders privacy.

RESPECT
We respecteren elk individu voor wie hij of zij is.
We aanvaarden elkaar als waardig en waardevol.
We kijken nog eens of beter naar de andere, waardoor we de kwaliteiten in de andere beter gaan waarnemen en waarderen.

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook