Toekomstproject

Krantenartikel 19 augustus 2019

“Begin vorige maand verleende het schepencollege een omgevingsvergunning aan vzw Eigen Thuis voor een nieuwbouwproject langsheen de beukendreef. Eigen Thuis is een instelling die vandaag huisvesting en zorg biedt aan 30 volwassenen met een zware fysieke beperking. Het nieuwbouwproject is een hoogwaardig bouwproject in twee bouwlagen dat 35 permanente studio’s en vijf logeerstudio’s voorziet voor mensen met een fysieke beperking. Daarnaast worden er 20 logeerkamers voorzien voor een zorghotel, waar volwassenen tijdelijk begeleid en geholpen zullen worden na een verblijf in het ziekenhuis. Dit is geheel nieuw voor Grimbergen. Bart Laeremans, schepen van Ruimtelijke Ordening: “Het gemeentebestuur is blij dat het op deze wijze mee gestalte kan geven aan de ambities van deze verdienstelijke instelling en hiermee tevens tegemoet kan komen aan belangrijke sociale noden in onze streek.” Tijdens de werken blijft het oude gebouw functioneren, nadien wordt het integraal gesloopt. In de plaats komt een buurtparkje met een terrras en speelgelegenheid. Net als de parking zal die uitkomen op de Schildpadstraat. Via dit parkje kan traag verkeer een doorsteek maken naar de Beukendreef.” artikekel van ES

  •  

Aanstaande Evenementen

    Er zijn geen komende evenementen

 

 

Vind ons op Facebook