Missie en visie

Missie en visie

Missie 

Elke dienst en elk initiatief binnen Eigen Thuis heeft tot doel het dagelijks leven en het individueel levensproject van gebruikers die beroep doen op de organisatie mogelijk te maken. Eigen Thuis staat ook mee in voor de bevordering van de maatschappelijke integratie en emancipatie van alle personen met een beperking in de samenleving.

Eigen Thuis wil in de eerste plaats aan personen met een beperking of chronische ziekte globale zorgondersteuning aanbieden. Een uitgebreid aanbod aan diensten maakt het mogelijk om dit te realiseren waarbij elke gebruiker vrij is om uit het aanbod van diensten te kiezen. Zowel individuele ondersteuning als collectieve dienstverlening wordt geboden en de intensiteit van de ondersteuning wordt aangepast naargelang de zorgnood. Dit wil zeggen dat de intensiteit van dienstverlening en begeleiding kan variëren naargelang gezondheidstoestand, leeftijd, persoonlijke of familiale omstandigheden, evolutie van een ziekte of beperking, mogelijkheden op het vlak van fysieke of sociale zelfredzaamheid enz.

Visie 

Eigen Thuis wil als toonaangevende organisatie in de regio blijven instaan voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan personen met een beperking of chronische ziekte die hun leven zo zelfstandig mogelijk willen uitbouwen.

Eigen Thuis wil een organisatie zijn waar:

  • een aangepaste infrastructuur de mogelijkheid biedt aan personen met een beperking of chronische ziekte om zelfstandig te wonen, te leven of tijdelijk te verblijven
  • het recht op zelfbeschikking, het recht op privacy en de individuele verantwoordelijkheid van personen met een beperking maximaal wordt nagestreefd
  • gebruikers zelf bepalen welke ondersteuning zij wensen en wanneer
  • gebruikers vrij zijn om te bepalen hoe zij hun leven vorm en inhoud willen geven
  • een overlegcultuur borg staat voor een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat van de gebruikers
  • aandacht besteed wordt aan een kwaliteitsvol personeelsbeleid in functie van het welzijn van personeel en gebruikers (duidelijkheid rond werking van de organisatie, ruimte voor inspraak en initiatief, vormingsbeleid, preventie en bescherming, …)
  • naast het nastreven van de individuele zelfstandigheid en vrijheid van gebruikers er ook oog is voor de ruimere maatschappelijke integratie en emancipatie van personen met een beperking

 

Visieteksten

Het geschreven referentiekader van Eigen Thuis omvat volgende visieteksten:

 
 

Aanstaande evenementen

 

Vind ons op Facebook